.

MISJA KANCELARII

Kancelaria Radcy Prawnego Jolanta Jasińska- Misją Kancelarii jest niesienie kompleksowej pomocy prawnej w rozwiązywaniu problemów, na które napotykają Państwo w życiu codziennym:

prywatnym i zawodowym.

Kancelaria Radcy Prawnego Jolanta Jasińska oferuje przedsiębiorcom, klientom indywidualnym – oraz innym podmiotom, wszechstronną pomoc prawną. Dzięki zdobytej wiedzy, a także doświadczeniu, jesteśmy w stanie zapewnić profesjonalne wykonywanie usług.

Każdy klient jest traktowany w sposób indywidualny, co pozwala na wypracowanie odpowiednich rozwiązań prowadzących do  pomyślnego zakończenia sprawy. W trosce o klienta dążymy do zapewnienia jak najlepszego z nim kontaktu, przy wykorzystaniu najkorzystniejszych środków wzajemnej komunikacji, w tym także poprzez oferowanie konsultacji poza siedzibą biura, w formie e-mail, telefonicznej a także z możliwością dojazdu    do niego.

Priorytetem jest dla nas przede wszystkim zasada poufności, rzetelności oraz stałego dostępu Klientów do informacji dotyczących zleconych nam zadań.

Decydując się na nawiązanie współpracy z Kancelarią zyskują Państwo wysokiej jakości obsługę prawną, świadczoną w najbardziej dogodnej formule współpracy.

Zadzwoń i umów się na spotkanie

W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonej pomocy prawnej zachęcam do korzystania z usług Kancelarii po uprzednim umówieniu spotkania.
725 228 344

ZESPÓŁ

Jolanta Jasińska

Jolanta Jasińska

Radca Prawny

Justyna Gałkowska

Justyna Gałkowska

Asystentka Prawna Radcy Prawnego

ZAKRES USŁUG

Prawo Cywilne

Zapewniamy pomoc związaną z następującymi umowami:

 • sprzedaży,
 • dostawy
 • pożyczki,
 • o dzieło,
 • o roboty budowlane,
 • najmu i dzierżawy,
 • użyczenia,
 • zlecenia,
 • spółek cywilnych,
 • darowizny,
 • renty,
 • dożywocia
Pawo Spadkowe
 •  w tym pomoc w sporządzeniu testamentu oraz opiniowanie treści testamentów;
 • sprawy związane z dziedziczeniem ustawowym i testamentowym;
 •  zachowek;
 • wydziedziczenie;
 •  niegodność dziedziczenia;
 • przyjęcie i odrzucenie spadku;
 •  odpowiedzialność za długi spadkowe;
 •  dział spadku (umowny, sądowy).
Odszkodowania

pomoc prawna, sporządzenie pism, reprezentacja przed sądem

w sprawach  szkód powstałych w wyniku:

 • kolizji bądź wypadku komunikacyjnego, z tytułu ubezpieczenia oc i ac, doznane przez kierowcę, pasażera, pieszego, rowerzystę,
 • wypadku w gospodarstwie rolnym, doznane przez rolnika, osobę pracującą w gospodarstwie rolnym oraz szkody w budynkach gospodarstwa rolnego,
 • wypadku przy pracy,

W przypadku szkód osobowych z tytułu doznanych urazów i obrażeń ciała oraz z tytułu cierpień psychicznych, można dochodzić:

 • odszkodowania, w tym zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki, utraconych dochodów, kosztów dojazdów związanych z leczeniem,
 • zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w wyniku uszczerbku na zdrowiu, jak i za ból i cierpienie po stracie osoby bliskiej, która zginęła w wypadku komunikacyjnym,
 • renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy zarobkowej, zwiększonych potrzeb, z tytułu zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość.
Prawo Rodzinne

pomoc prawna tj. doradztwo prawne, sporządzanie pism, reprezentacja sądowa m.in. w sprawach:
o rozwód,
separację,
o alimenty,
o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
o podział majątku,
z zakresu władzy rodzicielskiej (ograniczenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej),
ustalenia miejsca pobytu małoletniego,
ustanowienia rozdzielności majątkowej między małżonkami

Prawo Pracy
 • pomoc prawna tj.doradztwo prawne, sporządzanie pism, reprezentacja sądowa m.in. w sprawach związanych z:
  wypowiedzeniem umowy o pracę;
  z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia;
  • o wydanie świadectwa pracy;
  • odszkodowanie z tytułu nie wydania w terminie świadectwa pracy;
  • nawiązania stosunku pracy;
  • o wynagrodzenie za pracę;
  • o wynagrodzenie za godziny nadliczbowe;
  • o ekwiwalent za urlop wypoczynkowy;
  • o świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy;
  • o odprawę rentową, emerytalną oraz pieniężną;
  • o uchylenie kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników;
  • o odszkodowanie należne pracownikowi za okres obowiązywania zakresu konkurencji;
  • o świadczenia dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów prawa cywilnego,
  w zw. z wypadkiem przy pracy; 
 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z mobbingiem;
  • dyskryminacja w zatrudnieniu
Prawo Konsumenckie

·analiza umów i regulaminów świadczenia usług pod kątem ochrony praw konsumenta (klauzul abuzywnych) oraz wytycznych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

· prowadzenie i reprezentacja w postępowaniach reklamacyjnych przed i sądowych z zakresu usług: handlowych, kurierskich

Prawo gospodarcze
 • Zakładanie spółek prawa handlowego
 • Przygotowanie projektów umów i statutów
 • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji podmiotów w KRS
 • Rejestracja spółek w KRS i dokonywanie wszelkich zmian w KRS
 • Bieżąca obsługa przedsiębiorców w zakresie korporacyjnym jak i bieżącej działalności firm
 • Sporządzanie i opiniowanie umów
 • Negocjowanie umów
 • Zabezpieczanie wykonania umów
 • Prowadzenie spraw z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów
 • Ochrona przeciw działaniom nieuczciwej konkurencji
 • Nakazy zapłaty, pozwy
 • Zastępstwo procesowe firm przed sądami oraz organami egzekucyjnymi
 • Reprezentowanie firm przed organami administracji samorządowej i rządowej
 • Windykacja wierzytelności
 • Tworzenie, negocjowanie i rozwiązywanie umów
 • zamówienia publiczne
Prawo Bankowe

doradztwo prawne w zakresie:

 • analizy umowy kredytowej i pożyczkowej,
  w Twoim imieniu będziemy negocjować w celu oddłużenia lub restrukturyzacji długu.

 

prawo najmu
pomoc prawna w sporządzaniu pism, doradztwo prawne, reprezentacja przed sądem m.in. w sprawach:
umów najmu
umów o dzieło                                        analiza umów
reprezentacja w sporach sądowych i postępowaniu egzekucyjnym: dochodzenie zaległego czynszu z umowy najmu, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, sprawy o eksmisję, postępowanie egzekucyjne

Kancelaria oferuje pomoc w złożeniu pozwu w elektronicznym postępowaniu sądowym (EPU - Elektroniczne postępowanie upominawcze), a także w skierowaniu sprawy do komorników w całej Polsce
Przygotowywanie indywidualnych wzorów umów lub sprawdzanie umów sporządzanie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych

CENNIK

Ceny za wykonane usługi są zawsze negocjowane indywidualnie z każdym klientem. Kancelaria Radcy Prawnego Jolanta Jasińska stosuje trzy systemy rozliczeń:

 • Godzinowy system wynagrodzenia, gdzie wysokość zapłaty jest uzależniona od liczby godzin spędzonych nad daną sprawą;
 • Wynagrodzenie ryczałtowe, gdzie wysokość zapłaty jest stała i zależna od wskaźnika z danego miesiąca;
 • Honorarium za powodzenie, gdzie część zapłaty może zostać wypłacona w formie premii w zależności od wyników rozstrzygnięcia sprawy.
R

Jesteśmy również tutaj –

Zobacz opinie o kancelarii

KONTAKT

Ul. Narutowicza 1
23-200 Kraśnik
Telefon:  725228344
email: radcaprawny@kancelariajasinska.pl
 www.kancelariajasinska.pl
NIP: 712-318- 65-37, REGON: 360255110
Serdecznie Zapraszamy
Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Jolanta Jasińska . Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z regulaminem.

Formularz Kontaktowy

Telefon:  725 228 344 email: radcaprawny@kancelariajasinska.pl

Wypełnij formularz kontaktowy 

lub zadzwoń i umów się na spotkanie