.

PORADY PRAWNE BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Infolinia

Potrzebujesz porady prawnej

lub konsultacji telefonicznej?

Zadzwoń

669 640 541

Porady prawne online. To proste!

Opisz swój problem i zadaj pytania. Prawnik z naszego zespołu zapozna się z Twoim problemem, prześle Ci ofertę w Twojej sprawie oraz wskaże termin realizacji zlecenia.
Wypełnij formularz

MISJA KANCELARII

Kancelaria Radcy Prawnego Jolanta Jasińska- Misją Kancelarii jest niesienie kompleksowej pomocy prawnej w rozwiązywaniu problemów, na które napotykają Państwo w życiu codziennym:

prywatnym i zawodowym.

Kancelaria Radcy Prawnego Jolanta Jasińska oferuje przedsiębiorcom, klientom indywidualnym – oraz innym podmiotom, wszechstronną pomoc prawną. Dzięki zdobytej wiedzy, a także doświadczeniu, jesteśmy w stanie zapewnić profesjonalne wykonywanie usług.

Każdy klient jest traktowany w sposób indywidualny, co pozwala na wypracowanie odpowiednich rozwiązań prowadzących do  pomyślnego zakończenia sprawy. W trosce o klienta dążymy do zapewnienia jak najlepszego z nim kontaktu, przy wykorzystaniu najkorzystniejszych środków wzajemnej komunikacji, w tym także poprzez oferowanie konsultacji poza siedzibą biura, w formie e-mail, telefonicznej a także z możliwością dojazdu    do niego.

Priorytetem jest dla nas przede wszystkim zasada poufności, rzetelności oraz stałego dostępu Klientów do informacji dotyczących zleconych nam zadań.

Decydując się na nawiązanie współpracy z Kancelarią zyskują Państwo wysokiej jakości obsługę prawną, świadczoną w najbardziej dogodnej formule współpracy.

Radca Prawny

ZAKRES USŁUG

Prawo Cywilne

Zapewniamy pomoc związaną z następującymi umowami:

 • sprzedaży,
 • dostawy
 • pożyczki,
 • o dzieło,
 • o roboty budowlane,
 • najmu i dzierżawy,
 • użyczenia,
 • zlecenia,
 • spółek cywilnych,
 • darowizny,
 • renty,
 • dożywocia
Prawo Spadkowe
 •  w tym pomoc w sporządzeniu testamentu oraz opiniowanie treści testamentów;
 • sprawy związane z dziedziczeniem ustawowym i testamentowym;
 •  zachowek;
 • wydziedziczenie;
 •  niegodność dziedziczenia;
 • przyjęcie i odrzucenie spadku;
 •  odpowiedzialność za długi spadkowe;
 •  dział spadku (umowny, sądowy).
Odszkodowania

pomoc prawna, sporządzenie pism, reprezentacja przed sądem

w sprawach  szkód powstałych w wyniku:

 • kolizji bądź wypadku komunikacyjnego, z tytułu ubezpieczenia oc i ac, doznane przez kierowcę, pasażera, pieszego, rowerzystę,
 • wypadku w gospodarstwie rolnym, doznane przez rolnika, osobę pracującą w gospodarstwie rolnym oraz szkody w budynkach gospodarstwa rolnego,
 • wypadku przy pracy,

W przypadku szkód osobowych z tytułu doznanych urazów i obrażeń ciała oraz z tytułu cierpień psychicznych, można dochodzić:

 • odszkodowania, w tym zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki, utraconych dochodów, kosztów dojazdów związanych z leczeniem,
 • zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w wyniku uszczerbku na zdrowiu, jak i za ból i cierpienie po stracie osoby bliskiej, która zginęła w wypadku komunikacyjnym,
 • renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy zarobkowej, zwiększonych potrzeb, z tytułu zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość.
Prawo Rodzinne

pomoc prawna tj. doradztwo prawne, sporządzanie pism, reprezentacja sądowa m.in. w sprawach:
o rozwód,
separację,
o alimenty,
o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
o podział majątku,
z zakresu władzy rodzicielskiej (ograniczenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej),
ustalenia miejsca pobytu małoletniego,
ustanowienia rozdzielności majątkowej między małżonkami

Prawo Pracy
 • pomoc prawna tj.doradztwo prawne, sporządzanie pism, reprezentacja sądowa m.in. w sprawach związanych z:
  wypowiedzeniem umowy o pracę;
  z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia;
  • o wydanie świadectwa pracy;
  • odszkodowanie z tytułu nie wydania w terminie świadectwa pracy;
  • nawiązania stosunku pracy;
  • o wynagrodzenie za pracę;
  • o wynagrodzenie za godziny nadliczbowe;
  • o ekwiwalent za urlop wypoczynkowy;
  • o świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy;
  • o odprawę rentową, emerytalną oraz pieniężną;
  • o uchylenie kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników;
  • o odszkodowanie należne pracownikowi za okres obowiązywania zakresu konkurencji;
  • o świadczenia dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów prawa cywilnego,
  w zw. z wypadkiem przy pracy; 
 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z mobbingiem;
  • dyskryminacja w zatrudnieniu
Prawo Konsumenckie

·analiza umów i regulaminów świadczenia usług pod kątem ochrony praw konsumenta (klauzul abuzywnych) oraz wytycznych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

· prowadzenie i reprezentacja w postępowaniach reklamacyjnych przed i sądowych z zakresu usług: handlowych, kurierskich

Prawo gospodarcze
 • Zakładanie spółek prawa handlowego
 • Przygotowanie projektów umów i statutów
 • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji podmiotów w KRS
 • Rejestracja spółek w KRS i dokonywanie wszelkich zmian w KRS
 • Bieżąca obsługa przedsiębiorców w zakresie korporacyjnym jak i bieżącej działalności firm
 • Sporządzanie i opiniowanie umów
 • Negocjowanie umów
 • Zabezpieczanie wykonania umów
 • Prowadzenie spraw z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów
 • Ochrona przeciw działaniom nieuczciwej konkurencji
 • Nakazy zapłaty, pozwy
 • Zastępstwo procesowe firm przed sądami oraz organami egzekucyjnymi
 • Reprezentowanie firm przed organami administracji samorządowej i rządowej
 • Windykacja wierzytelności
 • Tworzenie, negocjowanie i rozwiązywanie umów
 • zamówienia publiczne
Prawo Bankowe

doradztwo prawne w zakresie:

 • analizy umowy kredytowej i pożyczkowej,
  w Twoim imieniu będziemy negocjować w celu oddłużenia lub restrukturyzacji długu.

prawo najmu
pomoc prawna w sporządzaniu pism, doradztwo prawne, reprezentacja przed sądem m.in. w sprawach:
umów najmu
umów o dzieło                                        analiza umów
reprezentacja w sporach sądowych i postępowaniu egzekucyjnym: dochodzenie zaległego czynszu z umowy najmu, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, sprawy o eksmisję, postępowanie egzekucyjne

Kancelaria oferuje pomoc w złożeniu pozwu w elektronicznym postępowaniu sądowym (EPU - Elektroniczne postępowanie upominawcze), a także w skierowaniu sprawy do komorników w całej Polsce
Przygotowywanie indywidualnych wzorów umów lub sprawdzanie umów sporządzanie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych

CENNIK

Ceny za wykonane usługi są zawsze negocjowane indywidualnie z każdym klientem. Kancelaria Radcy Prawnego Jolanta Jasińska stosuje trzy systemy rozliczeń:

 • Godzinowy system wynagrodzenia, gdzie wysokość zapłaty jest uzależniona od liczby godzin spędzonych nad daną sprawą;
 • Wynagrodzenie ryczałtowe, gdzie wysokość zapłaty jest stała i zależna od wskaźnika z danego miesiąca;
 • Honorarium za powodzenie, gdzie część zapłaty może zostać wypłacona w formie premii w zależności od wyników rozstrzygnięcia sprawy.
R

Jesteśmy również tutaj –

Zobacz opinie o kancelarii

KONTAKT

Ul. Narutowicza 1
23-200 Kraśnik
Telefon:  725228344
email: radcaprawny@kancelariajasinska.pl
 www.kancelariajasinska.pl
NIP: 712-318- 65-37, REGON: 360255110
Serdecznie Zapraszamy
Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Jolanta Jasińska . Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z regulaminem.

Formularz Kontaktowy

Telefon:  725 228 344 email: radcaprawny@kancelariajasinska.pl

Wypełnij formularz kontaktowy 

lub zadzwoń i umów się na spotkanie