W związku z licznymi pytaniami od klientów a także w odniesieniu do obecnej sytuacji tj. w  dobie licznych zatorów płatniczych, które uderzają w rozwój firm chciałam Państwu zasygnalizować czym jest elektroniczne postępowanie sądowe

Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

Co oznacza skrót EPU? – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Elektroniczne postępowanie upominawcze tj. postępowanie sądowe prowadzone elektronicznie  – pozew wysyłamy za pośrednictwem strony internetowej

 • Jaki sąd rozpatruje sprawy? -IV Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie
 • W  jaki sposób możesz dochodzić zapłaty np. faktur? – wnosząc sprawę do elektronicznego sądu       https://www.e-sad.gov.pl/
 • Czy  musisz wychodzić z domu ? – nie, nie musisz  bo złożenie pozwu w elektronicznym sądzie to możliwość dochodzenia swoich praw elektronicznie – bez wychodzenia z domu. Wszystkie czynności wykonywane są w drodze elektronicznie i nie wymagają stawiennictw w sądzie.
 • A jaka jest wysokość opłat w takim postępowaniu?  opłaty są niższe niż w innych postępowaniach

Opłata sądowa od pozwu w e-postępowaniu wynosi 1,25 % wartości przedmiotu sporu, tj. dochodzonego w pozwie roszczenia pieniężnego (jest to 1/4 opłaty sądowej naliczana od 5% wartości przedmiotu sporu), przy czym nie może być mniejsza niż 30 złotych. Jeśli więc żądamy 10 tys. złotych, opłata opiewa na kwotę 125 złotych (w innym postępowaniu zapłacilibyśmy 500,00zł) .

 • Jaki jest Cel EPU? Celem EPU jest uzyskanie nakazu zapłaty przeciwko dłużnikowi. Nakaz zapłaty nakłada na dłużnika obowiązek spłaty zadłużenia. Od momentu doręczenia dłużnikowi nakazu wydanego w EPU ma on dwa tygodnie na spłatę długu.
 • Czy Dłużnik tj. pozwany może nie zgodzić się z tym nakazem zapłaty? Tak, może wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty
 • A gdy dłużnik nie wniesie sprzeciwu od nakazu zapłaty i nie zapłaci?  Po uprawomocnieniu się nakazu wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym nadawana jest z urzędu elektroniczna klauzula wykonalności
 • A po co nadawana jest elektroniczna klauzula wykonalności?  Dzięki temu, że mamy elektroniczną klauzulę wykonalności powód lub osoba działająca w imieniu powoda w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji do wybranego komornika sądowego jeżeli dłużnik w dalszym ciągu nie uiścił należności.

Jakie zalety?

 • Krócej czekasz na rozpoznanie sprawy.
 • Niższa opłata sądowa – 1,25% wartości przedmiotu sporu
 • Nie wychodzisz z domu
 • Łatwy dostęp do elektronicznych akt sprawy
 • Do pozwu nie dołączasz dokumentów (dowody trzeba tylko opisać)

Pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym może złożyć osoba fizyczna będąca powodem lub działająca w imieniu powoda pełnomocnik.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

Za pośrednictwem formularza – porady online

Zadzwoń 669640541  

Wypełnij formularz kontaktowy 

lub zadzwoń i umów się na spotkanie